latinica  ћирилица
29/02/2024 |  09:43 | Аутор: СРНА

Јујић: Наставак професионализације државне службе

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић рекла је да је ресорно министарство, у складу са планом рада за ову годину и као приједлог за разматрање у оквиру Програма рада Народне скупштине, упутило нови закон о државним службеницима у којем ће посебна пажња бити посвећена дефинисању одредби ради професионализације државне службе.
Сенка Јујић - Фото: СРНА
Сенка ЈујићФото: СРНА

Јујићева је рекла да се то односи на све области управљања људским потенцијалима - запошљавање, обуке, распоред, оцјењивање, кадровско планирање, централни регистар, дисциплинска и материјална одговорност, престанак радног односа и друго.

- Значајне новине односе се на унапређење рада државне службе првенствено кроз анализу, аналитичку процјену и градацију радних мјеста, те израду и употребу компетенција у свим процесима, почев од процеса запошљавања у државну службу - навела је Јујићева у интервјуу Срни.

Она је рекла да је на том плану, као приједлог за разматрање у оквиру Програма рада Народне скупштине, упућен и закон о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске, чиме ће бити створени услови за прецизније и ефективније праћење броја запослених, као и претпоставке за транспарентније и ефикасније кориштење буџетских средстава за лична примања запослених.

- Допунама предметног закона планирано је да се у смислу овог акта, поред корисника буџетских средстава, прошири обухват и на запослене у здравственом систему и ванбуџетским фондовима - појаснила је Јујићева.

ЛОПАРАМА ДИО ЗВОРНИЧКОГ НАСЕЉА КИСЕЉАК

Она је додала да је ресорно министарство израдило Нацрт закона о припајању дијела града Зворник општини Лопаре који ће бити разматран на наредној сједници Народне скупштине и у складу с којим ће се дио насељеног мјеста Кисељак на подручју Зворника припојити насељеном мјесту Подгора на подручју Лопара.

- Ријеч је о подручју укупне површине 192,69 хектара. Доношењем наведеног закона створиће се бољи услови изградње, развоја и одржавања основне инфраструктуре, пружања и кориштења комуналних и других услуга за становништво подручја које се припаја Лопарама, а посебно управљање јавним путевима и комуналним отпадом од стране општине Лопаре, што ће за резултат имати побољшање услова живота становништа на том подручју - рекла је Јујићева и додала да о овој територијалној промјени постоји сагласност града Зворника и општине Лопаре.

Она је навела да ће бити рађено и на унапређењу прописа из области комуналне полиције с обзиром на то да је Влада донијела закључак да се у овој години приступи измјенама и допунама Закона о комуналној полицији.

- Закључком Владе је одређено да нацрт овог закона изради радна група у чијем саставу ће бити представници релевантних републичких органа управе и јединица локалне самоуправе, а коју ће Влада именовати на приједлог Министарства - навела је Јујићева.

ОД 2013. ГОДИНЕ 26.213.862 КМ НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМА

Она је нагласила да су Влада и ресорно министарство континуирано посвећени подршци и развоју јединица локалне самоуправе, посебно оних из категорије неразвијених и изразито неразвијених.

- То илуструје податак да је од 2013. године до данас, на основу правилника о критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе и правилника о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, дозначено 26.213.862 КМ у циљу подршке несметаном извршавању надлежности неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе, те подршке локалном економском развоју ових општина - рекла је Јујићева и истакла важност подстицања и обезбјеђивања уравнотеженог развоја јединица локалне самоуправе Српске.

Она је навела да у Српској 11 јединица локалне самоуправе има статус града, подсјетивши да је лани у Народној скупштини усвојен Закон о граду Прњавор и Закон о измјени и допуни Закона о територијалној организацији Српске.

- Немамо нових иницијатива, односно захтјева од општина за додјелу статуса града, међутим ако нека од њих поднесе захтјев за додјелу статуса града и испуњава законом прописане услове за промјену статуса, Министарство ће бити на располагању да се тај поступак оконча у што краћем року - рекла је Јујићева.

Она је додала да се, према важећим законским одредбама, град може успоставити на урбаном подручју које чини географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако има више од 50.000 становника. Такође, и ако у посљедње три године на основу одлуке о утврђивању степена развијености јединица локалне самоуправе има статус развијене општине.

Јујићева је додала да важећи закони дозвољавају на том плану и један изузетак према којем општина која има стопу запослености изнад републичког просјека, статус града може стећи без обзира на број становника.

Она је рекла да су током израде Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2023-2029. година идентификовани одређени проблеми у функционисању јединица локалне самоуправе, као и области у којима има простора за унапређење.

- Они се, између осталог, односе на положај и остваривање надлежности локалне самоуправе у систему власти Српске, систем финансирања јединица локалне самоуправе, квалитет и доступност услуга, као и људских ресурса, а што ће се унаприједити кроз реализацију циљева, приоритета и мјера предвиђених наведеном стратегијом - рекла је ресорни министар.

РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРВИСА

Јујићева је констатовала да је ресорно министарство у протеклој години реализовало низ активности усмјерених ка континуираном побољшању услуга према грађанима, односно да им се омогући лакши приступ јавној управи кроз различите и корисне електронске сервисе.

Она је навела да је Министарство посвећено развоју електронских сервиса преко којих је грађанима и инстутуцијама олакшан приступ услугама базираним на подацима из матичних књига.

- У сарадњи са републичким институцијама у претходном периоду смо развили више сервиса, од којих бисмо издвојили четири имплементирана у посљедњој години, као и бенефите који су постигнути након имплементације сваког сервиса појединачно. Првим смо омогућили матичним службама да у поступку обраде пријаве рођења, вјенчања или смрти електронским путем добију податак о пребивалишту неопходан ради поступања по одређеној пријави и уписа тог податка у матичне књиге. Сервис смо развили у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, а исти је у пуној примјени од 2023. године - истакла је Јујићева.

Она је додала да је сервисом е-упис ученика у први разред основне школе за упис у школску годину 2023/2024, који је развило Министарство просвјете и културе у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе, омогућено да школе, уз сагласност родитеља и преко Министарства просвјете и културе из матичних књига у Српској добију податке потребне за упис дјетета у школу.

- Сервис је у пуној примјени од 2023. године. Такође, средином прошле године са Министарством унутрашњих послова потписали смо Споразум о електронској размјени података у поступку издавања личних документа. Примјена наведеног Споразума унаприједила је поступак издавања личних докумената, јер је ручна провјера података замијењена електронском - напоменула је Јујићева.

Она је нагласила да је лани потписан и Споразум о електронској размјени података којим се успоставља сарадња између ресорног министарства и Јавног фонда за дјечију заштиту, чиме је предвиђено да тај фонд у обављању послова из своје надлежности у поступцима за остваривање права и контроле корисника права из дјечије заштите може електронским путем прибавити податке садржане у изводима из матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих и држављана.

Она је истакла да је лани једна од најзначајнијих активности Министарства била доношење Стратегије развоја локалне самоуправе за период 2023-2029 година чиме је јасно изражено опредјељење Владе да се настави процес реформе локалне самоуправе и даље стратешки усмјерава њен развој.

- Важно је осврнути се и на законска рјешења из дјелокруга Министарства. Закони усвојени у претходној години су Закон о граду Прњавор, Закон о измјенама закона о територијалној организацији Републике Српске, Закон о допуни закона о спречавању сукобу интереса у органима власти Републике Српске, Закон о измјенама Закона о републичкој управи. Министарство је у претходној години учествовало и у доношењу Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Српске, чиме је настављен контиунитет побољшања права радника - рекла је Јујићева.