latinica  ћирилица
22/04/2024 |  18:12 ⇒ 18:25 | Аутор: РТРС

Одржана 46. сједница Савјета министара БиХ

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, усвојило је Правилник о дефиницијама категорија производа сектора винарства с ознаком ЕИ, као потврдом усклађености с правном стечевином ЕУ-а и међународним стандардима у тој области.
Савјет министара БиХ - Фото: Уступљена фотографија
Савјет министара БиХФото: Уступљена фотографија

УСВОЈЕН ПРАВИЛНИК О ДЕФИНИЦИЈАМА КАТЕГОРИЈА ПРОИЗВОДА СЕКТОРА ВИНАРСТВА С ОЗНАКОМ ЕИ

Ријеч је о проведбеном подзаконском акту који прати Закон о организацији тржишта вина у Босни и Херцеговини, који је раније усвојен у БиХ с ознаком ЕИ.

Правилник укључује дефиниције вина, младог вина у ферментацији, ликерског вина, укључујући и разне врсте пјенушавог вина те грожђаног мошта, као и винског сирћа.

Циљ Правилника је регулирање области винарства и виноградарства на јединствен начин који је усклађен с одговарајућим прописима Европске уније.

Министарство спољне трговине и економских односа БиХ ће у сурадњи с Уредом за законодавство Савјет министара БиХ припремити овај правилник за потписивање и објаву у Службеном гласнику Босне и Херцеговине.

УСВОЈЕНА СРЕДЊОРОЧНА СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ДУГОМ БиХ

Савјет министара БиХ усвојило је Средњорочну стратегију управљања дугом БиХ за 2022.-2025. године, која ће бити објављена на службеној интернет страници Министарства финансија и трезора.

Основни циљ ове стратегије је осигурање финансијских средстава за финансирање институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ уз прихватљиву разину трошкова и ризика. Додатни циљ представља развој домаћег тржишта вриједносних папира.

Средњорочна стратегија управљања дугом БиХ се ревидира на годишњој разини и даје ширу слику портфеља дуга БиХ кроз анализу тренутног дуга, варијације задужености на шокове те дефинира средњорочне циљеве управљања дугом и даје смјернице о задуживању.

Према овим смјерницама, које ће приликом спољног задуживања примјењивати Министарство финансија и трезора, нови вањски кредити требали би се уговарати с фиксним каматним стопама, дужим роком доспијећа и грејс раздобљем, а преферирана валута задужења је еуро.

САВЈЕТ МИНИСТАРА БиХ УСВОЈИЛО ПРОГРАМ РАДА: ПРИОРИТЕТ РЕФОРМЕ НА ЕУ ПУТУ

На приједлог Уреда предсједатељице Борјане Кришто једногласно је усвојен Програм рада Савјет министара Босне и Херцеговине за 2024. годину, уз техничке корекције на сједници, након што су усвојени програми рада министарстава, управних организација, институција и тијела Савјет министара БиХ.

Програм рада садржи најзначајније активности које Савјет министара БиХ планира извршити у 2024. години, на основи приједлога државних институција, који доприносе остварењу усвојених стратешких циљева и приоритета зацртаних Стратешким оквиром институција БиХ до 2030. године и Средњорочним програмом рада Вијећа министара БиХ од 2024. до 2026. године. Истодобно су у обзир узети и други усвојени стратешки документи усмјерени, међу осталим, на проведбу реформи у областима јавне управе, правосуђа, борбе против корупције и организираног криминала.

Приступање Босне и Херцеговине Европској унији (ЕУ) остаје најзначајнији приоритет рада Савјет министара БиХ, након добивања кандидатског статуса и одлуке Европског савјета за отварање преговора с БиХ.

БиХ И ИТАЛИЈА ЈАЧАЈУ ГОСПОДАРСКУ СУРАДЊУ

Савјет министара БиХ утврдило је Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Савјет министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Италије о господарској сурадњи, који је предложило Министарство спољних послова, након што је овај споразум потписан.

Ступањем на снагу овог споразума двије државе ће, у оквиру свог националног законодавства, промовисати ширење и диверзификацију обострано корисне господарске сурадње.

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАЗГОВОРИ ЕУ И БиХ НА РАЗИНИ ПОДОДБОРА

Савјет министара БиХ усвојило је Информацију Дирекције за европске интеграције о одржавању седмог састанка Пододбора за економска и финанцијска питања и статистику између Еуропске уније и Босне и Херцеговине, који ће бити одржан 23. 5. 2024. године у Сарајеву.

На сједници је, међу осталим, усвојен документ за дискусију те је дана сагласност на приједлог изасланства Босне и Херцеговине за седми састанак Пододбора за економска и финанцијска питања и статистику.

ПРОРАЧУНСКА ЗАЛИХА

Савјет министара БиХ усвојило је Информацију Министарства финанција и трезора о расподјели и кориштењу средстава текућих залиха прорачуна за 2023. годину, која ће бити достављена Парламентарној скупштини БиХ.

Према Информацији, од планираних 9.189.000 КМ у овом раздобљу је одобрено 8.604.475 КМ, од чега је реализирано 8.403.305 КМ.

ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛАПАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

Савјет министара БиХ усвојило је Информацију Министарства правде о отпочињању и току преговора о склапању Колективног уговора за запослене у институцијама Босне и Херцеговине и задужило Тим за преговоре да настави започете активности.

Тим за преговоре дужан је најкасније у року од 60 дана Савјет министара Босне и Херцеговине доставити извјештај о раду, које ће садржавати податке о напретку у преговорима и евентуалним неусуглашеним питањима, с приједлогом закључака за превладавање спорних питања.

ПРОВЕДБА ИНЦИЈАТИВЕ “ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ ВЛАСТ“

На сједници је задужено Министарство правде да покрене активности на изради акцијског плана Савјет министара Босне и Херцеговине за провођење иницијативе "Партнерство за отворену власт" за раздобље 2024.-2026. године.

Претходно је усвојен Извјештај о провођењу Акцијског плана Савјет министара БиХ за провођење иницијативе "Партнерство за отворену власт" за 2022. - 2024. године којим су представљени резултате провођења преузетих обвеза.

Ово је други акцијски план Савјет министара БиХ за провођење иницијативе Партнерство за отворену власт, који је резултат заједничких напора организација цивилног друштва и тијела јавне управе у процесу дефинирасања приоритетних подручја и креирања мјера за унапрјеђење отворености тијела јавне управе према грађанима.

У БиХ 76 ПРИЗНАТИХ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ И ИЗВОРСКИХ ВОДА

На сједници је усвојено Извјештај Агенције за сигурност хране БиХ о раду за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини за 2023. годину.

Агенција за сигурност хране почетком 2024. године објавила је у Службеном гласнику и на својој службеној wеб-страници Листу признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини на којој се налази укупно 76 вода, од којих су 42 природне изворске воде и 34 природне минералне воде, док се 11 налази на попису столних вода у БиХ.

МИШЉЕЊЕ О ПРИЈЕДЛОГУ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА

Савјет министара БиХ утврдило је и доставиће Парламентарној скупштини БиХ Мишљење Министарства правде о Приједлогу закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине.

Министарство правде БиХ у мишљењу подсјећа на значај Изборног закона, који је темељни оквир за осигуравање права сваког грађанина на судјеловање у изборном демократском процесу те наглашава потребу проведбе процеса јавних консултација не само због транспарентности већ и омогућавања идентификације потенцијалних проблема и изазова у предложеним измјенама.

ПЛАН ОБУКЕ И ВЈЕЖБИ ОС БиХ ЗА 2024.

Савјет министара БиХ у другом кругу гласања примило је на знање Информацију о Годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине у иностранству за 2024. годину, коју ће Министарство одбране доставити Предсједништву и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.

Према предложеној информацији, припадници јединица Оружаних снага БиХ у овој години судјеловаће у 15 међународних вјежби, од чега је њих девет под покровитељством УСАРЕУР-а, УСАФЕ-а и ЈФЦ Напуља.

ИМЕНОВАНО ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОЗНАКА ПОРИЈЕКЛА

Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за сигурност хране БиХ, донијело је Одлуку о именовању ознака поријекла прехрамбених производа у Босни и Херцеговини.

Именовани су представници Агенције за сигурност хране, државног Министарства спољне трговине и економских односа те ентитетских министарстава трговине и туризма, пољопривреде, шумарства и водопривреде и Владе Брчко дистрикта БиХ.