latinica  ћирилица
27/05/2024 |  13:19 ⇒ 13:19 | Аутор: РТРС

Погледајте ко има право на породичну пензију

Право на породичну пензију имају чланови породице умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за инвалидску пензију и чланови породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије, саопштено је из Фонда за пензионо и инвалидско осигирање Републике Српске.
Фонд ПИО Републике Српске - Фото: РТРС
Фонд ПИО Републике СрпскеФото: РТРС

Када је у питању право дјетета на породичну пензију, дијете има право на породичну пензију до завршетка редовног школовања (средњошколци), али најкасније до навршених 26 година живота (студенти).

Редовним школовањем не сматра се школовање у школи истог или нижег степена образовања од школе коју је дијете завршило.

У случају ако наступи неспособност дјетета за самосталан живот и рад прије 15. године живота дијете, у таквим околностима, има право на породичну пензију док та неспособност траје, наводи се у саопштењу.

Дијете код кога неспособност за привређивање наступи послије 15. године живота, а прије смрти осигураника, односно корисника пензије има право на породичну пензију ако га је осигураник, односно корисник пензије издржавао до своје смрти.

Дијете код кога у току кориштења права на породичну пензију наступи неспособност за самосталан живот и рад или неспособност за привређивање задржава право на пензију док та неспособност траје.

Неспособност за самосталан живот и рад постоји када се лице због врсте и тежине физичког или менталног оштећења или врсте и тежине психичких болести не може оспособити за обављање најједноставнијих послова, наводи с еу саопштењу.

Према евиденцији Фонда 2012. године било је 8.510 дјеце корисника права на породичну пензију од чега је 3.234 похађало средњу школу, а 5.276 је било у статусу студента.

- У посљедњих десет година уочљив је тренд смањења броја корисника породичне пензије из категорије дјеца, тако да је од 2015. године када је тај статус имало њих 6.745 у 2022. години смањен на 3.602. Са 30.04. ове године евидентирано је укупно 2.798 корисника породичне пензије из категорије дјеца. У току претходне године захтјев за остваривање права на породичну пензију из категорије удова/удовац и дјеца поднијет је у 4.653 случаја - наводе из Фонда ПИО.