latinica  ћирилица
18/06/2024 |  15:54 ⇒ 16:14 | Аутор: СРНА

Савјет министара усвојио извјештај о извршењу буџета за први квартал

Савјет министара усвојио је извјештај о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за први квартал ове године, према којем су укупно остварени приходи, финансирање и примици на располагању институцијама БиХ износили 327.138.627 КМ.
Новац - Фото: РТРС
НовацФото: РТРС

Укупни расходи и издаци буџета институција БиХ у првом кварталу износили су 279.446.223 или 87 одсто у односу на први квартал 2023. године, без намјенских средстава, односно 46 одсто у односу на кориговани буџет, који укључује додатна намјенска средства.

Укупни расходи и издаци у првом кварталу 2024. године већи су за 37,5 милиона КМ или 15 одсто у односу на исти период лани због повећања бруто плата и накнада запослених у институцијама БиХ и већег извршења текућих грантова и трансфера.

Све доспјеле обвезе по основи спољног дуга БиХ измирене су правовремено у укупном износу од 359.742.566 КМ, од чега се на отплату главнице односи 284.129.966 КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова 75.612.600 КМ.

Извјештај ће Министарство финансија и трезора у Савјету министара објавити на веб-страници.

Савјет министара је на приједлог Министарства цивилних послова усвојио извјештај о раду Комисије за границу БиХ за период јули–октобар 2023. године, током којег су са представницима Црне Горе настављени разговори о обиљежавању граничне линије између двије земље.

У извјештајном периоду одржана су два састанка стручних радних група БиХ и Црне Горе, док није било активности у вези са рјешавањем граничних питања са Хрватском и Србијом.

Савјет министара усвојио је извјештај Министарства спољне трговине и економских односа о раду Координационог тијела, те Експертског и Правног тима о проблематици одлагања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на Трговској гори.

У извјештају су наведене активности Координационог тијела и тимова, те околности у којима дјелују у сарадњи са надлежним институцијама у БиХ.

Министри су усвојили и информацију Дирекције за европске интеграције БиХ о одржаном седмом састанку Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику, те састанку Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ.

Након састанка Пододбора за иновације, Европска комисија је доставила препоруке и листу питања које су институције у БиХ обавезне да испуне, а додатне информације и документе доставе Европској комисији ради пружања информација по појединим питањима у свим областима које су биле предмет разматрања.

У информацији са састанка Пододбора за пољопривреду и рибарству наводи се да су двије делегације размотриле питања спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању у трговинским и тржишним аспектима, развоја билатералних трговинских односа у секторима пољопривреде и рибарства, пољопривреде и руралног развоја, фитосанитарне, ветеринарске и области сигурности хране, те рибарства и аквакултуре.

У складу с устаљеном праксом, након састанка Европска комисија је у писаном облику доставила препоруке и попис даљих активности које су институције у БиХ обавезне да испуне.

Усвојени су и појединачни извјештаји о раду за 2023. годину укупно 50 институција које за свој рад одговарају Савјету министара.

У оквиру ове тачке усвојени су појединачни извјештаји о раду свих девет министарстава, те сталних тијела Савјета министара, односно Генералног секретаријата, Канцеларије за законодавство, Дирекција за европске интеграције и Дирекција за економско планирање, као и бројних агенција, института и других управних организација.

Усвојен је и документ Прилог институција у БиХ за редовни годишњи извјештај о БиХ од 15. мај 2023. до 15. марта 2024. године. Ријеч је о документу који представља преглед остварених мјера које су релевантне за процес европских интеграција и побољшање функционисања система.

Дирекција за европске интеграције задужена је за то да овај документ преведен на енглески језик достави Европској комисији, као и додатне информације у случају потребе.

Информације се прикупљају са свих нивоа власти у складу установљеној пракси, а годишњи извјештај о БиХ Европска комисија објављује у оквиру Пакета проширења.

Објава Пакета проширења за 2024. годину очекује се на јесен.

Усвојен је и извјештај Министарства цивилних послова о реализацији средстава по основу текућег гранта из 2022. године у подручју здравства и учинку додијељеног гранта.

Ријеч је о гранту "Суфинансирање пројеката невладиних организација у подручју превенције ХИВ-а, туберкулозе и зависности у БиХ" за 2022. годину, у оквиру којег су грант средства у укупном износу од 50.000 КМ додијељена за девет корисника.

Усвојен је и извјештај Генералног секретаријата Савјета министара о одлуци о одобравању средстава текуће резерве буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ који се односи на 450.000 КМ из текуће резерве за 18 корисника, који су били дужни путем Министарства спољне трговине и економских односа, о Министарства цивилних послова доставити Генералном секретаријату извјештај о намјенском утрошку.

Министри су размотрили и мишљење Агенције за државну службу БиХ са конкурсном документацијом и за руководећег државног службеника – секретара са посебним задатком у Министарству за људска права и избјеглице и именовали Едину Имамовић.

О САНАЦИЈИ ПОСЉЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА У БЕРКОВИЋИМА, СТОЦУ И ЉУБИЊУ

Савјет министара усвојио је данас извјештаје Министарства безбједности о утрошку средстава из буџетске резерве за санацију посљедица земљотреса на подручју Берковића, Љубиња и Стоца.

За ове намјене Министарство безбједности је на рачун општине Берковићи уплатило 1.000.000 КМ од чега је утрошено 974.670 КМ и то 580.765 КМ за санацију објеката у приватном власништву и 321.987 КМ за санацију јавних и вјерских објеката.

Преостали износ средстава није утрошен због неријешених имовинских односа објекта Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе Републике Српске, који је одлуком Скупштине општине Берковићи о критеријумима, начину расподјеле и утрошка одобрених средстава Савјета министара за санирање посљедица земљотреса одређен као један од приоритета.