latinica  ћирилица
29/01/2020 |  14:19 | Аутор: banjaluka.net

Све мање лоших кредита у банкама у Српској

Неквалитетни или "лоши" кредити, односно они који су класификовани у категорије ризика износе 428,5 милиона КМ и у односу на крај 2018. године мањи су за 10 одсто или за 49 милиона КМ, показују подаци из извјештаја о стању у банкарском сектору Републике Српске на дан 30.09.2019. године, који је објавила Агенција за банкарство Републике Српске.
Обрада кредита - Фото: РТРС
Обрада кредитаФото: РТРС

Према том извјештају, учешће неквалитетних кредита у укупним кредитима износи 8,02 одсто и смањено је за 1,52 процентна поена у односу на крај 2018. године када је износило 9,54 одсто. Учешће неквалитетних кредита правних лица у укупним кредитима правних лица износи 9,02 одсто и смањено је за 2,37 процентна поена, док учешће неквалитетних кредита физичких лица у укупним кредитима физичких лица износи 6,85 одсто и мање је за 0,51 процентни поен у односу на крај 2018. године.

- Стопа покривености укупних неквалитетних кредита резервама по регулаторном захтјеву износи 71,79 одсто и побољшана је у односу на крај 2018. године за 2,79 процентних поена (69 одсто), а стопа покривености неквалитетних кредита исправкама вриједности износила је 71,49 одстои такође је забиљежила повећање за 2,10 процентних поена у односу на крај 2018. године (69,39 одсто) - наведено је у овом извјештају.

Домаћи економисти истичу да свакако охрабрује чињеница да је смањење неквалитетних кредита у посљедњих неколико година знатно брже, те да се ако овај тренд буде настављен и у наредном периоду, може очекивати много боља ситуација на тржишту.

Иначе, према подацима Агенције за банкарство садржаним у извјештају о стању у банкарском сектору Републике Српске са 30.09.2019. године, укупни бруто кредити износе 5,3 милијарде КМ или 62,3 одсто бруто билансне активе и забиљежили су раст по стопи од седам одсто у односу на крај 2018. године.

Највеће учешће у укупним кредитима (46 одсто) и даље имају кредити дати грађанима са стопом раста од седам одсто. Кредити дати приватним предузећима и друштвима у структури укупних кредита учествују са 36,4 одсто и други су по величини учешћа у укупним кредитима са стопом раста од шест одсто у односу на крај 2018. године. Кредити дати Влади и владиним институцијама чине 11,8 одсто укупних кредита и порасли су за 17 процената, а кредити јавним и државним предузећима чине 4,4 одсто укупних кредита и мањи су за 13 процената у односу на крај 2018. године. Тренд интензивнијег дугорочног кредитирања у односу на краткорочно кредитирање је настављен.

Из Агенције за банкарство Републике Српске наводе да банкарски сектор Републике Српске чини осам банака које имају мрежу од 135 филијала. Укупна актива банкарског сектора износи 9.205,8 милиона КМ и биљежи пораст од пет одсто у односу на крај 2018. године.