mtel
latinica  ћирилица
09/02/2023 |  14:00 ⇒ 14:05 | Аутор: РТРС

Познати резултати Јавног конкурса за откуп књига објављених у Српској

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас резултате Јавног конкурса за откуп књига објављених у Српској у 2022. години и Јавног конкурса за суфинансирање пројеката који подстичу развој публике у култури Српске, саопштено је из овог Министарства.
Министарство просвјете и културе - Фото: РТРС
Министарство просвјете и културеФото: РТРС

Резултате конкурса за суфинансирање пројеката који подстичу развој публике у култури Српске можете погледати ОВДЈЕ.

Резултати конкурса за откуп књига објављених у Српској доступни су ОВДЈЕ

Када је ријеч о откупу књига, Министарство просвјете и културе Српске откупило је 23 публикације од 13 издавача у укупној вриједности од 23.862,85 КМ, а које је Комисија за вредновање пројеката из области издавачке дјелатности и откуп књига оцијенила најбољим.

На Јавни конкурс за откуп књига објављених у Републици Српској у 2022. години, пријавило се укупно 16 издавача са 39 публикација, наводи се у саопштењу.

Комисија је након извршене селекције и избора достављених пријава, предложила откуп 23 публикације од 13 издавача.

Министарство је све публикације откупило у 43 примјерка за потребе свих народних библиотека у Републици Српској.

Комисија за вредновање пројеката из области издавачке дјелатности и откупа књига у обзир су узели књигe oд знaчaja зa културу и умjeтнoст Рeпубликe Српскe из сљeдeћих кaтeгoриja: дoмaћa књижeвнoст (прoзa, пoeзиja, eсejи, дрaмa, критикa, књигe зa дjeцу), прeвeдeнa књижeвнoст (прoзa, пoeзиja, eсejи, дрaмa, критикa) oбjaвљeнa oд стрaнe издaвaчa из Рeпубликe Српскe, те публикaциje из oблaсти умjeтнoсти  које представљају наше културно насљеђе и савремену културу и умјетност.

Критeриjуми зa избoр и сeлeкциjу публикaциja зa oткуп су укупнa књижeвнa и умjeтничкa вриjeднoст дjeлa, културни и jaвни интeрeс oбjaвљивaњa дjeлa, прoмoциja и aфирмaциja књижeвнoсти и културe Рeпубликe Српскe, те квaлитeтнa рeaлизaциja сaдржaja и тeхничкa oпрeмљeнoст публикaциje.

Када је ријеч суфинансирању пројеката који подстичу развој публике у култури Српске, Министарство просвјете и културе Српске суфинансираће осам пројеката који подстичу развој публике у култури Српске у укупном износу од 76.000,00 КМ, наводи се у саопштењу.

Комисија, коју је рјешењем именовао министар просвјете и културе, извршила је оцјењивање и вредновање 44 пројекта пристигла на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који подстичу развој публике у култури Републике Српске, који је расписан 28. новембра 2022. године.

Оцјењивање и вредновање пројеката вршено је на основу сљедећих критеријума:

1) квалитет достављеног пројекта,
2) допринос развоју културе и умјетности у Републици,
3) допринос пројекта јачању организације (установе или удружења),
4) процјене утицаја пројекта на средину у којој се пројекат спроводи,
5) оргиналности и специфичности програмских активности,
6) квалитет досадашњих реализованих пројеката и остварених резултата носиоца пројекта.

Циљ овог конкурса је стварање ангажоване публике кроз суфинансирање пројеката који за циљ имају повећање видљивости културних садржаја у дигиталном облику и другим медијима, развој модела за интерактивну комуникацију са публиком, едукацију у култури, као и осмишљавања иновативних приступа у успостављању комуникације са умјетничким дјелима.

Развој публике представља и један од циљева који су утврђени Стратегијом развоја културе Републике Српске за период од 2017. до 2022. године.

Право пријављивања на конкурс имале су локалне установе културе чији је оснивач локална заједница, удружења са утврђеним статусом и осталa удружења у култури.