latinica  ћирилица
С руба памети
Прича о судбини једне хришћанске породице из Дамаска
С руба памети
--:--
НА ПРОГРАМУ
ПОНУТОСРИЧЕТПЕТСУБНЕД
О ЕМИСИЈИ
С руба памети

Документарни филм ”С руба памети” проткан је судбином једне хришћанске породице из Сирије. На врхунцу рата два сина и кћерка Јунеса Ајуба и Хелен Алашхаб одлазе из ратом захваћене земље. Страх од терориста и жеља да сачува породицу на окупу присилио је 65-годишњу Хелен да крене за својом дјецом. Породица продаје већи дио имовине, како би платили кријумчарима да их пребаце до Европе.
Јунак филма, седамдесетогодишњи Јунес Ајуб, остаје у Дамаску. За домовину га вежу јака патриотска осјећања, дјетињство и успомене. Његова исповијест открива емотивног али духовно снажног човјека, који упркос одвојености од дјеце и супруге, не жели да оде из Дамаска.
Далеко од звукова рата, Хелен прича о голготи њене породице. Патња која јој је била вјеран сапутник на избјегличкој рути ка Европи, није нестала. У туђини, Хелен пати због одвојености од мужа и кћерке, страхује за будућност синова.  Јунес Ајуб шаље нам поруку да је страх немоћан пред снагом ума. Хришћанин из Дамаска уједно је и персонификација опстанка хришћанства на Блиском истоку, које Исламска држава настоји да искоријени.

СЦЕНАРИО И РЕЖИЈА: МИЛАНА МАЈАР
МОНТАЖА И КОЛОР КОРЕКЦИЈА: БИЉАНА ШЕВА
МУЗИКУ КОМПОНОВАЛИ ЈЕЛЕНА ШУКАЛО И ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ
СНИМАТЕЉ: ДЕЈАН РАЧИЋ, АЛИ АБЕД (СИРИЈА)
ЗВУК: ДРАГАН БОШЊАК, ЖЕЉКО КАЛАМАНДА, МОЕН АЛ ЈУСЕФ (СИРИЈА)
ДИЗАЈН ТОНА: ВЛАДИМИР ВЛАДЕТИЋ
ПРОДУЦЕНТ: АЛЕКСАНДАР ШЕВИЋ
ПРОИЗВОДЊА: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2017.

 

 

FROM THE EDGE OF SANITY

Short script:

The documentary "From the Edge of Sanity" is interwoven with the destiny of a Christian family from Syria. At the peak of the war two sons and a daughter of Younes Ayoub and Helen Alashehab leave the war-torn fatherland. Fear of terrorists and a desire to preserve the family together forced the 65-year-old Helen to go after their children. The family sold most of the property to pay smugglers to take them to Europe. The hero of the film, seventy years old Younes Ayoub, remains in Damascus. Strong patriotic feelings, childhood and memories bind him to the homeland. His confession reveals an emotional but also a spiritually strong man, who in spite of the separation of children and wife, does not want to leave Damascus. Far from the sounds of war, Helen talks about her family’s Golgotha. The suffering, which was her faithful companion on the refugee route to Europe, did not go away. In a foreign country, Helen suffers because of separation from her husband and daughter; she feels fear for her sons future. Younes Ayoub sends us a message that fear is powerless against the power of the mind. A Christian from Damascus is also the personification of the survival of Christianity in the Middle East, which the Islamic state is trying to eradicate.

WRITTEN AND DIRECTED BY MILANA MAJAR
MONTAGE AND COLOR CORRECTION: BILJANA SEVA
MUSIC COMPOSED BY JELENA SUKALO AND PETAR JOVANOVIC
CAMERA: DEJAN RACIC, ALI ABED (SYRIA)
SOUND: DRAGAN BOSNJAK, ZELJKO KALAMANDA, MOEN AL YOUSEF (SYRIA)
SOUND EDITOR: VLADIMIR VLADETIC
PRODUCER: ALEKSANDAR SEVIC
PRODUCTION: RADIO TELEVISION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA, 2017.

 

 

Редакција: Документарни и страни програм